DSC00805W dniu 21 grudnia 2015 r. na sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Promocja firmy – zadanie dla mnie” 2015r. przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego.

W dniu 8 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 na Sali Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powiatowego konkursu pod nazwą „Promocja firmy – zadanie dla mnie”, organizowanego przez Powiat Bartoszycki w partnerstwie z Gazetą Goniec Bartoszycki. Konkurs skierowany był do uczniów szół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bartoszyckiego.

Skład komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Starosty:

1.Krzysztof Karólewski, Przewodniczący Komisji
2. Lech Darski, Członek Komisji
3. Wioletta Poddenek, Członek Komisji
4. Tomasz Miroński, Członek Komisji
5. Jadwiga Mysiewicz, Członek Komisji
6. Magdalena Czaus-Wróbel, Członek Komisji

 

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz marketingu, pobudzanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, stworzenie warunków nauczycielom przedsiębiorczości do twórczej pracy z młodzieżą.
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów Planu Kampanii Promocyjnej dowolnie wybranej firmy funkcjonującej lub mającej siedzibę na terenie powiatu bartoszyckiego. W tym nagraniu dowolną metoda krótkiego ( max. 30sek. ) filmiku promocyjnego firmy jako elementu Kampanii, przygotowaniu reklamy prasowej firmy jako elementu Kampanii oraz zaprezentowania swojej pracy przed komisją konkursową.


Prace konkursowe przygotowało i  zaprezentowało podczas posiedzenia komisji 13 drużyn (1,2,3 osobowych).   
Członkowie komisji zgodnie z regulaminem konkursu dokonali oceny prac konkursowych.
Na podstawie przyznanej punktacji oraz dyskusji komisja dokonała wyboru laureatow konkursu.

Nagrody:
 Starosta Powiatu Bartoszyckiego ufundował nagrody rzeczowe o łącznej sumie 1750 zł.
 Gazeta Olsztyńska w ramach nagrody funduje publikację reklamy prasowej w gazecie lokalnej Goniec Bartoszycki firm, które zostały zaprezentowane przez laureatów konkursu.
 
WYNIKI:

I miejsce: Mariusz Szerszeniewski, Natalia Motylewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, za plan promocji firmy RESCO
II miejsce: Łukasz Mikołajczyk, Kamil Mikołajczyk:, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, za plan promocji siłowni SENIOR-ITA
III miejsce: Paulina Wieliczko, Patrycja Kutryb, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Kresowiaków w Bartoszycach, za plan promocji salonu kosmetycznego KOBIETERIA
Wyróżnienie: Iwan Bunin,  Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, za plan promocji firmy AGROMEG