DSC005208 grudnia 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bartoszyckiego.

Obradom przewodniczył Starosta Powiatu Bartoszyckiego – Wojciech Prokocki.
W posiedzeniu uczestniczyli także burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów miast/gmin powiatu zajmujący się problematyką zarządzania kryzysowego.

Głównym celem spotkania była ocena przygotowania samorządów, służb i instytucji funkcjonujących na terenie powiatu bartoszyckiego do redukowania skutków zagrożeń wynikających z sezonu zimowego dla społeczności lokalnej i zapewnienie bezpieczeństwa.

Ponadto, przedstawiciel Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Olsztynie omówił analizę poziomu zagrożenia terrorystycznego kraju a Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zaprezentował tryb i zasady wprowadzania organizacji ruchu na drogach publicznych.

Oceniając wypowiedzi uczestników posiedzenia należy stwierdzić, że urzędy, służby i instytucje są świadome zagrożeń okresu zimowego i przygotowane do minimalizacji ich konsekwencji.