DSC003823 grudnia 2015 r. w Bartoszyckim w Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W tym szczególnym dniu nagrody wręczali wójtowie, burmistrzowie oraz Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto ludzi, którzy z zaangażowaniem pomagają i wspierają innych. Okazuje się, że w powiecie bartoszyckim nie brakuje osób z wielkim sercem pracujących na rzecz innych. Zostali oni nagrodzeni dyplomami, statuetkami, kwiatami oraz drobnymi prezentami.

Tytuł Wolontariusza Roku 2015 Powiatu Bartoszyckiego otrzymali:

 1. Zofia i Wacław Jarmołowicz
 2. Marta Cichocka
 3. Miron Maciopa
 4. Orlando Habiński
 5. Tomasz Mazurek
 6. Henryk Czerwiński
 7. Kamil Mikołajczyk
 8. Łukasz Mikołajczyk
 9. Marianna Możejko
 10. Andrzej Hendler
 11. Tadeusz Tomaszewicz

Charakterystyki wolontariuszy Powiatu Bartoszyckiego:

Państwo Zofia i Wacław Jarmołowicz – to małżeństwo o wielkim sercu i potrzebie niesienia pomocy innym. Pani Zofia od przeszło 3 lat jest wolontariuszką w Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Pełna energii, radości, pomysłów o wielkim sercu dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach i ich rodzin. Pan Wacław emerytowany nauczyciel, we wtorki oczarowuje Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach grą na akordeonie przenosząc każdego w czasy młodości. To niebywale skromny człowiek, na którym można zawsze polegać.


Marta Cichocka – Pani Marta to szczególna „opiekunka” wszystkich działań sportowych podejmowanych przez osoby wolontariacko pracujące na rzecz Stowarzyszenia „PASJA” i MDK Bartoszyce. Jest osobą kreatywną, odpowiedzialną i energiczną, co sprawia, że wyzwania podejmowane przez „Pasjowiczów” stają się coraz odważniejsze, doskonalsze i sprawniej organizowane. Od początku powstania Stowarzyszenia „PASJA” bardzo angażuje się w pomoc przy realizacji sportowych działań podejmowanych przez organizację. Nigdy „nie liczy” prywatnego czasu poświęconego na działalność społeczną.

Miron Maciopa - Pan Miron jest nauczycielem Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach odnoszącym, wraz z uczestnikami swoich zajęć, wiele sukcesów w konkursach wokalnych szczebla powiatowego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Wielokrotnie nieodpłatnie użyczał swojego prywatnego sprzętu nagłaśniającego i poświęcał wolny czas, dzięki którym wiele spotkań i imprez organizowanych na terenie powiatu bartoszyckiego miało właściwą oprawę. Miewa ciekawe pomysły, które później są wcielane w życie.

Orlando Habiński – Pan Orlando od kilku lat jest społecznym kierownikiem dwóch drużyn piłki ręcznej chłopców Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach biorących udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Chłopców oraz Dziecięcej Pozytywnej Ligi Piłki Ręcznej. Poświęcając swój prywatny czas systematycznie wyjeżdża na rozgrywki ligowe i turnieje towarzyskie, w których uczestniczą nasi piłkarze ręczni. To człowiek kreatywny, serdeczny i bardzo uczynny.

Tomasz Mazurek – Pan Tomasz kilka lat temu podjął się pełnienia funkcji społecznego kierownika drużyny piłki ręcznej chłopców Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach. Obecnie jest kierownikiem dwóch drużyn – młodzików i juniorów młodszych biorących udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej. Oprócz tego Pan Tomasz bardzo angażuje się w pomoc przy realizacji „sportowych świąt” odbywających się w Bartoszycach - corocznych Zimowych i Wiosennych Turniejów Piłki Ręcznej Chłopców. Jest to osoba kreatywna, serdeczna, odpowiedzialna i bardzo otwarta.

Henryk Czerwiński - Pan Henryk od ponad 20 lat bierze czynny udział w różnych przedsięwzięciach PCKu, takich jak nieodpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla młodzieży Grupy Społecznych Instruktorów Społecznych, sióstr PCK, przygotowania co roku Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów ze szkół miasta i powiatu Bartoszyckiego . Jest osobą komunikatywną, kreatywną, a przede wszystkim lubiącą pomagać innym.

Kamil Mikołajczyk – Pan Kamil jest uczniem IV klasy Technikum Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Na szczególną uwagę zasługuje jego determinacja i fakt, że zawsze robi więcej niż można by od niego oczekiwać. Nakreślił sobie konkretne cele i dąży do ich realizacji. Aktywnie działa w wielu stowarzyszeniach – PCK, Polskim Związku Głuchych, czy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły. Jest wytrwały i co najważniejsze – całkowicie i szczerze lubi to, co robi.

Łukasz Mikołajczyk – Pan Łukasz podobnie jak jego brat, jest uczniem IV klasy Technikum Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem, gotowością do podejmowania nowych inicjatyw, prezentuje postawę prospołeczną, która stanowi wzór do naśladowania. Zaangażowany min. w zbiórkę pieniędzy w akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ponadto w swojej szkole pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

Marianna Możejko – Pani Marianna od ponad trzydziestu lat jest Doradcą Życia Rodzinnego w Poradni Rodzinnej. Od 2001 r. pracuje społecznie w Biurze Aktywizacji Bezrobotnych prowadzonym przez CARITAS Archidiecezji Warmińskiej. Była koordynatorem trzech projektów nauki języka niemieckiego dla kobiet powyżej czterdziestego roku życia. Ponadto Pani Marianna zajmuje się integracją osób bezrobotnych i niepełnosprawnych udzielając im różnorakiej pomocy i merytorycznego wsparcia.

Andrzej Hendler - Pan Andrzej w PCK działa od ponad 30 lat, przez dwie kadencje był Prezesem OR PCK. Bierze czynny udział we wszystkich zadaniach statutowych tj. pomaga przy organizacji Olimpiady pod Hasłem ,,Zdrowy Styl Życia”, jest sędzią podczas rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, jest sponsorem Śniadania Wielkanocnego organizowanego przez PCK., służy zawsze pomocą i dobrą radę nie jest obojętny na krzywdę innych ludzi. Jest osobą uśmiechniętą, otwartą pełną optymizmu. W pełni zasługuje na ten tytuł.

Tadeusz Tomaszewicz – Pan Tomasz to mieszkaniec wsi Leginy, jest członkiem założycielem stowarzyszenia HERKUS. Sołtys sołectwa Żydowo. Aktywny animator w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Powiatu Bartoszyckiego. Energiczny, zaangażowany Stowarzyszenie zawsze może liczyć na jego fachową i rzetelną pomoc.