Hivokryzja1HIVokryzja – to słowo klucz tegorocznej kampanii z zakresu profilaktyki HIV pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS. Największym problemem osób żyjących z HIV nie jest zakażenie tym wirusem, gdyż można kontrolować je lekami i dożyć późnej starości.

Prawdziwym wyzwaniem staje się życie w społeczeństwie, w codziennych kontaktach międzyludzkich. Z pozoru akceptujemy osoby żyjące z wirusem HIV, jednak nasze postawy zmieniają się w momencie, kiedy dowiadujemy się, że są obok nas. Zazwyczaj wykonujemy wtedy krok w tył, zaczynamy unikać kontaktów, nie chcemy razem pracować, korzystać z tych samych przedmiotów użyteczności publicznej i podawać ręki. Postawa obronna wynika z niedostatecznej znajomości tematu.

Takiemu zachowaniu społeczeństwa ma zaradzić rozpoczynająca się kampania  „HIVokryzja. Wyleczmy się”. Przekaz kampanii ma wyleczyć społeczeństwo z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV. Dzięki edukacji o drogach zakażenia wirusem HIV wzrośnie świadomość ludzi, a tym samym zniknie strach. Należy pamiętać, że nie zakazisz się przez: podanie ręki, korzystanie ze wspólnych naczyń, korzystanie z toalet, pływanie w basenie, gdyż wirus HIV ginie poza organizmem człowieka (niszczy go mydło, temperatura, detergenty). Także nie jest groźne ukąszenie komara, ponieważ wirus HIV jest ludzkim wirusem niedoboru odporności i właściwe warunki do jego namnażania się ma tylko organizm ludzki.

Warto wspomnieć, że od 1989 r. do 2015 r. w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowano 620 osób zakażonych wirusem HIV, w tym chorych na AIDS 105 osoby, przy czym w Polsce liczba zakażonych wynosi 18 975 osób.

Mając na uwadze powyższe informacje oraz biorąc pod uwagę fakt, że osoby zakażone wirusem HIV są świadomymi pacjentami, my jako społeczeństwo, możemy wyleczyć się z „hivokryzji”. Zachęcamy Państwa do kształtowania prozdrowotnych postaw, które promuje kampania „HIVokryzja. Wyleczmy się”.

Katarzyna Kowalik

PSSE Bartoszyce