logo paczki 1
Szlachetna Paczka zawitała po raz pierwszy do Powiatu Bartoszyckiego. Przy tej okazji zapraszamy mieszkańców do włączenie się w akcję przygotowania paczek świątecznych rodzinom z naszego terenu. Po przedsięwzięcia zostało włączonych 67 rodzin.
Patronat nad projektem objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki, partnerem zostało Nadleśnictwo Bartoszyce, zaś patronem medialnym EXTRA Wieści Bartoszyckie.

 Jeśli chcesz zostać darczyńcą wejdź na stronę http://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybierz REJON BARTOSZYCE.

Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.
Docieramy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które nauczyły
się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości,
zarabiają na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie pomagamy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę.
Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

Zwracamy szczególną uwagę na:

- historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji,
- dochód przypadający na jednego członka rodziny,
- postawę – czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją sytuacją,
- przynależność do jednej z kategorii, które określają sytuację rodziny.

Rodziny włączone do Paczki należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

1. Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie

Ciężko chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie często wiąże się z wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji oraz z koniecznością nieustannej opieki rodziców, która ogranicza możliwość podjęcia przez nich pracy.

2. Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie

Rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.

3. Rodzina wielodzietna

To rodzina, w której jest 3 lub więcej dzieci. Pomagamy wtedy, gdy rodzice mimo starań, nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.

4. Starość i samotność

Docieramy do starszych samotnych osób walczących z chorobą lub niedołężnością. Ich zbyt niskie renty bądź emerytury często nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb.

5. Nieszczęście

Do Paczki włączamy rodziny, które zostały dotknięte przez nieszczęście – zdarzenie losowe (np. powódź, pożar, śmierć jednego z członków rodziny).

6. Samotny rodzic

To osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci i które nie mogą nikogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.

7. Inne

Jeśli przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że pomoc udzielona danej rodzinie byłaby dla niej impulsem do zmiany – także włączamy ją do Paczki. To rodziny, których problemy mogą być spowodowane np. trudną sytuacją na rynku pracy czy niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.