Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki uczestniczył w uroczystych obchodach Powiatowego Dnia Pracownika Służb Społecznych, które odbyły się 20 listopada br. w Dworku Dębówko.

 Starosta podkreślił, że jest to wyjątkowe święto i okazja, aby podziękować wszystkim pracownikom służb społecznych oraz organizacjom pozarządowym działających na rzecz pomocy społecznej za trud i serce, które wkładają w swoją pracę. Starosta powiedział również, że jest wdzięczny tym, którzy z potrzeby serca pomagają innym i wykonują swoją misję z zaangażowaniem i satysfakcją.