SEKRETARIAT tel.: 89* 762-17-20, fax: 89* 762-53-10

 

Wykaz wydziałów i komórek organizacyjnych oraz symbole oznaczania dokumentów i podstawowe telefony.

 

1)    Wydział Organizacyjny – OR  tel: 89*762-97-33  (Naczelnik)
Rejestr stowarzyszeń - tel.kom: 539 782 546  
 2)   Wydział Finansów  –  tel.kom: 539-782-563 (Skarbnik)
3)   Księgowość  - tel.kom: 539 782 564 (Główny Księgowy) tel.89* 762 97 45
4)    Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GGN    tel: 89* 762-97-28   (Naczelnik)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Obsługa interesnatów - tel.kom: 539 782 550   
Obsługa firm geodezyjnych - tel.kom: 539 782 551  
Pracownia mapy numerycznej - tel.kom: 539 782 552  
Ewidencja Gruntów i Budynków
miasto Bartoszyce - tel.kom: 539 782 554
gmina Bartoszyce - tel.kom: 539 782 557
miasto i gmina Górowo Iławeckie - tel.kom: 539 782 555

gmina Sępopol i gmina Bisztynek - tel.kom: 539 782 555
Referat Gospodarki Nieruchomościami (zasób Skarbu Państwa i Powiatu)
tel.kom: 539 782 553  
 5)    Wydział Ochrony Środowiska       tel: 89*762-97-22 (Naczelnik)
 6)    Wydział Architektury i Budownictwa – AB    tel: 89*762-97-31 (Naczelnik)
 7)    Wydział Komunikacji  –      tel: 89*762-97-36 (Naczelnik)
 
Prawo jazdy - tel.kom: 539 782 544, tel.kom: 539 782 545
Rejstracja pojazdów tel.kom: 539 782 540, 539 782 541, 539 782 542
Stacje Diagnost.Ośrodki Szkol.Kierow, Transport.drogowy - 89* 762 05 76
Wydział Komunikacji w Górowie Iławeckim - 89* 761 13 60
 
  8)   Stanowisko Zarządzania Kryzysowego – Zk     tel: 89*762-97-20
 9)    Powiatowy Rzecznik Konsumentów  – RzK      tel: 89*762-97-41 (Rzecznik)
 10)    Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych  – RPS   tel.kom: 539-782-562
 11)  Zespół Radców Prawnych – RP     tel.kom: 539-782-547 (wt, śr ,czw 8-12)