Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Bartoszycach został przyjety Uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXIV/138/12 z dnia 30 października 2012 r.

Poniżej do pobrania jako załącznik, tekst regulaminu wraz ze schematem organizacyjnym:

Załączniki: