Starosta Bartoszycki informuję, że w dniach 6-9 października 2020 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Podczas ćwiczenia może zostać nadany sygnał alarmowy (syreny) dotyczący zagrożeń z powietrza. Włączenie syren nastąpi w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.