Od 28 września 2020 r. do odwołania Wydział Komunikacji oraz Filia w Górowie Iławeckim prowadzi:

1. Bezpośrednią obsługę interesantów od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 poprzez kontakt telefoniczny:

- rejestracja/wyrejestrowanie pojazdów: 539 782 540, 539 782 541, 539 782 542 (rezerwacja telefoniczna), 539 782 543;

- uprawnienia do kierowania pojazdami: 539 782 544, 539 782 541;

- uprawnienia transportowe: (89) 762 97 36;

- OSK, instruktorzy, SKP, diagności: (89) 762 05 76;

- Filia w Górowie Iławeckim: (89) 762 05 76.

2. Wprowadza się możliwość telefonicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji w Bartoszycach w sprawach dotyczących rejestracji/wyrejestrowania. Rezerwacje na bieżący tydzień będzie można dokonać pod nr tel. 539 782 542 w godz. od 7.30. do 9.00 od poniedziałku do piątku.

3. Do budynku Wydziału Komunikacji oraz Filii może wejść jednocześnie tylko tylu interesantów ile w danym momencie jest wolnych stanowisk obsługi - informacji w tym zakresie udzielać będzie pracownik Starostwa. W budynkach, poza pracownikami Starostwa mogą przebywać wyłącznie osoby obsługiwane.

4. Obsługa interesantów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. Wszystkim osobom wchodzącym do budynku Wydziału Komunikacji w Bartoszycach będzie mierzona temperatura. W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 37 st.C, nie będzie ona wpuszczona do budynku urzędu.