Ośmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej Dęby - Toprzyny został oddany do użytku. Przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych wykonano m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, nową nawierzchnię bitumiczną, wymieniono przepusty pod koroną drogi oraz odnowiono rowy. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 7 mln zł. Uroczystego otwarcia drogi dokonał Władysław Bogdanowicz, wicestarosta powiatu bartoszyckiego oraz zaproszeni gości.

 

 

Wykaz inwestycji na które Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc pozyskał środki finansowe w roku 2020

Lp

Nazwa inwestycji

Nazwa funduszu

Wartość inwestycji [zł]

Kwota dofinansowania [zł]

Wkład własny [zł]

Uwagi

1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1382N na odcinku Woryny-Wiewiórki z budową ścieżki rowerowej

FDS

6 702 384,29

3 351 192,14

3 351 192,15

Umowy z Wojewodą podpisane w dniu 31.7.2020 r.


2

Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o długości 4,013 km

FDS

7 386 392,65

3 693 196,32

3 693 196,33

3

Przebudowa DP 1390N od km 4+211 (granica gmin) do km 8+747 (koniec msc. Turcz) o długości 4,536 km

FDS

7 897 405,87

3 948 702,93

3 948 702,94

 

Wartość inwestycji zrealizowanych i pozyskanych w latach 2019/2020 wynosi: 41 744 110,28

w tym środki pozyskane to kwota 20 531 670,10 zł