zdalna1

Powiat Bartoszycki uzyskał dotację w ramach programu Zdalna Szkoła.

31 lipca, 2020

Powiat Bartoszycki w  ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” złożył wniosek i otrzymał  kwotę dofinansowania w wysokości  79 200,00 zł brutto.

W ramach otrzymanego dofinansowania Powiat Bartoszycki zakupi 45 laptopów, które zostaną przekazane szkołom ponadpodstawowym dla których organem prowadzącym jest Powiat Bartoszycki. Jeżeli od 1 września zajdzie potrzeba, to komputery zostaną udostępnione dla nauczycieli i uczniów w celu zdalnego nauczania. Jeżeli stan epidemii nie będzie wymagał wdrażania nauki za pośrednictwem internetu to ww. komputery zostaną w szkołach w ramach pomocy dydaktycznych.