Image00026
W piątkowe południe 03.07.2020 r. w miejscowości Grzęda odbyło się uroczyste otwarcie Przebudowowanej  DP 1956N dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki w msc. Grzęda. Podczas otwarcia nowego odcinka symbolicznie przecięto wstęgę biało-czerwoną.  

 Zadanie to objęło przebudowę drogi o długości 0,959 km w miejscowości Grzęda. W ramach niniejszej inwestycji wykonano m.in.:
 - wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 - nową nawierzchnię bitumiczną,
 - chodnik w msc. Grzęda,
 - wymianę przepustów pod koroną drogi,
 - odnowę rowów przydrożnych,
 - oznakowanie pionowe,
 - oznakowanie poziome,
 - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

dofinansowanie grzeda
Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu została firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z Lidzbarka Warmińskiego.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła: 2 006 975,77 zł.

Powiat Bartoszycki otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 1 003 487 zł. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.