Ogłoszenie
W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 koronawirusa z dniem 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 do 13.00 poprzez BIURO PODAWCZE znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 - przyjmowanie wyłącznie pisemnej korespondencji.

Starostwo będzie obsługiwało interesantów telefonicznie - SEKRETARIAT tel. 89 762 17 20 - wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów znajduje się na stronie BIP Urzędu https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl 

Wykaz dostępny będzie również w BIURZE PODAWCZYM.

W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośrednio przyjęcia interesanta wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się do BIURA PODAWCZEGO.

KASA Starostwa znajdująca się w budynku przy ul. 11-Liustopada 7 zostaje zamknięta. Wszelkich wpłat proszę dokonywać w formie przelewu.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI znajdujący się również przy ul. 11-Liustopada 7 będzie obsługiwał interesantów w godzinach 9.00-14.00  - w sali przyjęć może przebywać tylko 1 osoba.

 

Zmiany w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Bartoszycach obowiązują do dnia 27 marca 2020 r.