Image00001
Uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach: Weronika Stapel i Katarzyna Kołdysz zajęły III miejsce w XXV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej i tym samym uzyskały tytuł laureata olimpiady.

Finał wojewódzki olimpiady odbył się 6 marca 2020 r. w Warmińsko -Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Uczestniczyli w nim reprezentanci 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Etap wojewódzki składał się z dwóch części. W pierwszej (pisemnej) uczniowie rozwiązywali test obejmujący 50 pytań, po którym do drugiego etapu (teoretyczno-praktycznego) przechodziło tylko 5 najlepszych zespołów. W etapie tym finaliści odpowiadali na pytania przygotowane przez przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz musieli udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w specjalnie zaaranżowanych scenkach przygotowanych przez przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego PCK.

Organizatorem olimpiady był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki — szef Obrony Cywilnej na terenie województwa, który ufundował nagrody dla najlepszych zespołów.


Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, a także kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i znajomości przepisów ruchu drogowego.
Uczennice przygotowywał Jarosław Puszko.


Serdecznie dziękujemy wicestaroście bartoszyckiemu p. Władysławowi Bogdanowiczowi za zorganizowanie transportu do Olsztyna. Dziękujemy również Paulinie Dwinów za cenne wskazówki z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Panu kierowcy Wojtkowi za bezpieczną podróż i kibicowanie.


Informacja i zdjęcia: ZSP2