P1012001W dniu 10 lipca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z projektem strategii rozwoju społeczno- gospodarczego woj. warmińsko- mazurskiego w perspektywie 2030 roku.

Po przygotowaniu diagnozy strategicznej województwa, zidentyfikowaniu jej mocnych i słabych stron oraz skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami i zagrożeniami – samorząd województwa rozpoczął konsultacje w/w dokumentu w terenie.

Projekt strategii zawiera w sobie dwa scenariusze: 1) przezwyciężania marginalizacji regionu, jak i scenariusz 2) inteligentnej konkurencyjności, które zdaniem autorów tegoż dokumentu dążyć będą do realizacji wizji rozwoju województwa warmińsko- mazurskiego.


Starostwo Powiatowe w Bartoszycach złożyło swój akces, aby to właśnie w siedzibie naszej placówki odbyło się spotkanie konsultacyjne. Wydarzeniem zainteresowało się bardzo liczne grono przedstawicieli władz miasta i powiatu bartoszyckiego, samorządowcy, służby mundurowe, sektor organizacji pozarządowych oraz biznesu. Samorząd województwa reprezentował Marszałek- Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej- Pani Lidia Wójtowicz. Obecny na spotkaniu był także współtwórca projektu strategii- dr hab. Wojciech Dziemianowicz. prof. Uniwersytetu Warszawskiego.


Po syntetycznej prezentacji projektu strategii przez Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej- Panią Lidię Wójtowicz, przyszedł czas na pytania i wnioski odnośnie wspomnianego dokumentu.

Tematy, które zostały przedłożone przez zainteresowane strony były bardzo konkretne i przemyślane, a mianowicie: a) stworzenie związku międzygminnego miast przygranicznych: Bartoszyc, Kętrzyna, Braniewa oraz Węgorzewa; 2) ujęcie w celu strategicznym: Inteligentna produktywność- jako produkt o wysokiej jakości- rzekę Łynę, która jest dużą atrakcją przyrodniczą i turystyczną i jednocześnie główną rzeką Warmii i Mazur (długość- 289km, w tym 190km na terenie Polski); 3) przywrócenie, odtworzenie, uruchomienie połączeń kolejowych: Bartoszyce- Korsze, Bartoszyce- Lidzbark Warmiński, Bartoszyce- Głomno oraz dowiązanie dróg powiatowych z Via Baltica i Via Carpatia: DP 1404N Grzęda- Pleśno, DP 1567N Szczurkowo- Wodukajmy- Sepopol- Glitajny, DP 1956N DW512 (Kowalewo)- Łędławki, DP 1581N Dzietrzychowo Drogosze- Kiemławki Wielkie, DP 1396 Sępopol- Lwowiec- Michałkowo.


Przedstawione tematy zostały uwzględnione w formularzach konsultacyjnych, które przesłano do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko- mazurskiego w Olsztynie, licząc, że zostaną uwzględnionej w projektowanej strategii województwa.
Pytania ze strony samorządowców wzbudziły wiele emocji, ale przecież kluczowy wniosek z diagnozy strategicznej mówi o tym, że najważniejszy jest człowiek, jego aktywność społeczna , poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie i miejsce w którym żyje, a w tym przypadku…. to poczucie odpowiedzialności było bardzo duże.