orlen1ORLEN Asfalt i Powiat Bartoszycki zadeklarowały gotowość do współpracy w zakresie wykorzystania potencjału obu podmiotów w badaniu i rozwoju najlepszych rozwiązań technologicznych w budowie dróg samorządowych. 

Powiat Bartoszycki jako samorząd szczebla powiatowego wyszedł z inicjatywą propagowania nowych rozwiązań na drogach powiatowych i gminnych. Pod koniec maja tego roku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Karol Łomecki oraz władze spółki ORLEN Asfalt - Dyrektor Generalny Marek Pietrzak i Członek Zarządu Maciej Jankiewicz.  Na spotkaniu omówiono potencjalne możliwości i płaszczyzny, na których Powiat Bartoszycki i ORLEN Asfalt mogliby współpracować przy tym przedsięwzięciu. Władze płockiej spółki asfaltowej wzięły pod rozwagę  wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy technicznej oraz możliwości operacyjnych dla wsparcia tej inicjatywy. Przedmiotem rozmowy było także zastosowanie asfaltów ORBITON HiMA w odcinkach testowych na drogach samorządowych. Asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HiMA został wprowadzony przez spółkę ORLEN Asfalt na rynek jako produkt innowacyjny już w 2014 roku, a technologia wykorzystywana do produkcji tego lepiszcza  jest jedną z najbardziej rozwojowych na rynku polskim.
orlen2