krus bezplatne turnusy 2019Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Wniosek oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/