Image00006
Od 1 kwietnia 2019 r. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach przejmuje dwa zespoły karetek pogotowania w Giżycku, w związku z tym zostały zakupione nowoczesne ambulanse typu C (Volkswagen Crafter), które będą przeznaczone dla podstawowego oraz specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Giżycku. Karetki zostały zakupione ze środków Szpitala Powiatowego w Bartoszycach.