3
Uczniowie ZSP nr 2 w Bartoszycach: Adam Michalski i Piotr Ramotowski uzyskali tytuł finalisty etapu centralnego III Edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Etap ogólnopolski olimpiady odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach od 22-23 marca 2019 r. Do finału centralnego zakwalifikowało się pięcioro uczniów ,,Odzieżówki’’: Weronika Stapel, Adam Michalski, Piotr Ramotowski, Marcin Jabłoński i Patryk Majcher.

 

W finale olimpiady uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, którego autorami byli nauczyciele akademiccy. Obejmował on tematykę dotyczącą: stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i obronności, systemu obronnego RP . Gośćmi finału byli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej gen. Marek Łapiński, Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka - prof. Piotr Wawrzyk, Po napisaniu testu uczniowie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego i zapoznali się z historią i tradycją oręża polskiego.

 

Głównym organizatorem olimpiady był Uniwersytet Warszawski przy współpracy z 14 uczelniami wyższymi w Polsce. Patronat honorowy nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.


Tematyka olimpiady obejmowała treści programowe ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, historia oraz edukacja dla bezpieczeństwa, dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego.


Uczniów przygotowywał Jarosław Puszko - ZSP 2