IMG 13908 marca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej.

Został on zorganizowany przy współudziale MDK i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach.

Zgłosiło się do niego 36 uczestników, których piosenki zaśpiewane w języku angielskim poddane zostały ocenie nie tylko pod względem walorów artystycznych, ale również poprawności językowej.

Jury wybrało zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i gimnazjów. W pierwszej z nich I miejsce zajął Jakub Lech, II Patrycja Michalska a III Karolina Szymańska. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów najlepsza okazała się Aleksandra Gryczko, II miejsce zajęła Aleksandra Gricun a III Karolina Worobiec. Gratulujemy zwycięzcom.

(tekst: D. Haraf, LO)