20170228 123850dsc00289

W dniu 25 lutego 2019 roku, zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2019 roku, w powiecie bartoszyckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, podczas której przed komisją lekarską stawi się ponad 370 osób.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Uroczystego rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w Bartoszycach dokonali wspólnie Władysław Bogdanowicz – Wicestarosta Bartoszycki oraz mjr Dariusz Petka – Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Powiatowa Komisja Lekarska w Bartoszycach z siedzibą w lokalu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 14 (budynek stołówki szkolnej), przyjmować będzie do dnia 15 marca 2019 r. w następujących terminach:

L.p.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1.

Miasto i Gmina Bisztynek

25-26.02.2019 r.

2.

Gmina Bartoszyce

26-28.02. 2019 r.

3.

Miasto i Gmina Sępopol

1.03.2019 r.

4.

Gmina Górowo Iławeckie

4-5.03.2019 r.

5.

Miasto Górowo Iławeckie

6.03.2019 r.

6.

Miasto Bartoszyce

7-13.03.2019 r.

7.

Dzień dla kobiet

14.03.2019 r.

8.

Dzień dodatkowy

15.03.2019 r.

 

Przypominamy, że nieotrzymanie wezwania imiennego z urzędu miasta lub gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.