aktualizacja: 22.11.2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu        –  Lech Darski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –  Ireneusz Rogowski
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –  Krzysztof Łuszczyk

KOMISJE I SKŁADY OSOBOWE RADY POWIATU (VI kadencji):

Komisja Budżetu, Finansów, Samorządu i Strategii Powiatu
1.
2.
3.
4.
5.Komisja Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
1.
2.
3.
4.
5.


Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.