HARMONOGRAM DYŻURÓW APTEK OGOLNODOSTĘPNYCH 

MIASTA BARTOSZYCE I POWIATU BARTOSZYCKIEGO

2019 ROK

                            

Dyżur w dniach miesiąca Apteka
1 – 4 Apteka „Pilula”
ul. Sikorskiego 27A, tel. 89 764 20 62
5 – 9 Apteka „Zdrowie”
Pl. Konstytucji 3-go Maja 13, tel. 89 762 18 60
10 – 14 Apteka „DOZ. Dbam o Zdrowie. Miligedo”
ul. Kętrzyńska 10, tel. 89 762 18 40
15 – 17 Apteka „Viola”
ul. Poniatowskiego 26, tel. 89 763 27 44
18 – 20 Apteka „Dyżurna”
Pl. Konstytucji 3 Maja 33/35, tel. 89 762 56 93
21 – 23 Apteka „Gemini”
ul. Kętrzyńska 18, tel. 89 762 55 83
24 – 25 Apteka „DOZ. Dbam o zdrowie”
ul. Wyszyńskiego 26 , tel. 89 533 38 69
26 – 28 Apteka „Apteki Polskie”
ul. Wajdy 10 , tel. 539 736 196
29 – 31 Apteka „Dbam o zdrowie”
ul. Starzyńskiego 2B , tel. 89 333 00 24

                                   

Dyżury aptek (2019 r.) w Bartoszycach rozpoczynają się:
– w dni powszednie od godziny 20.00
– w soboty od godz. 15.00
– w niedziele i święta całodobowo

Zmiana dyżuru aptek odbywa się o godz. 8:00 dnia następnego

Dyżury aptek w roku 2018

 

 IV kwartał 2018 roku

Dyżur w dniach miesiąca Apteka
1 – 2 Apteka „Sokrates”
ul. Wyszyńskiego 26 , tel. 89 533 38 69
3 – 7 Apteka „Pilula”
ul. Sikorskiego 27A, tel. 89 764 20 62
8 – 12 Apteka „Zdrowie”
Pl. Konstytucji 3-go Maja 13, tel. 89 762 18 60
13 – 16 Apteka „DOZ. Dbam o Zdrowie. Miligedo”
ul. Kętrzyńska 10, tel. 89 762 18 40
17 – 19 Apteka „Viola”
ul. Poniatowskiego 26, tel. 89 763 27 44
20 – 22 Apteka „Dyżurna”
Pl. Konstytucji 3 Maja 33/35, tel. 89 762 56 93
23 – 25 Apteka „Gemini”
ul. Kętrzyńska 18, tel. 89 762 55 83
26 – 28 Apteka „Sokrates”
ul. Wyszyńskiego 26 , tel. 89 533 38 69
29 – 31 Apteka „Apteki Polskie”
ul. Wajdy 10 , tel. 507 757 612

 

   Dyżury aptek (2018 r.) w Bartoszycach rozpoczynają się:
– w dni powszednie od godziny 20.00
– w soboty od godz. 15.00
– w niedziele i święta całodobowo

Zmiana dyżuru aptek odbywa się o godz. 8:00 dnia następnego

                              

foto1W dniu 23 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

EKOŁOMYJA 2018

ekologiczny festiwal ponad granicami

4-5 sierpnia 2018r.

W programie:

- koncert zespołów z Ukrainy i Polski

- gry i zabawy  ekologiczne

- oprowadzanie grup zwiedzających na terenie szkolnego ogrodu botanicznego

WFOSiGW logo2

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Projekt "Ekołomyja 2018 - ekologiczny festiwal ponad granicami" dofinansowano z dotacji WFOŚiGW w kwocie 20 000 zł. Całość zadania to 25 000zł.

W dniach 4-5 sierpnia 2018r. w ramach festiwalu zaplanowano szereg wydarzeń i akcji zakładających edukację ekologiczną różnych grup wiekowych uczestników:

• Oprowadzenie grup zwiedzających po terenie szkolnego ogrodu dydaktycznego pn. „Szkolny ogród przyrodniczym obserwatorium”. Celem zadania jest edukacja ekologiczna grup zwiedzających ogród, pokazanie ginących roślin, ekologicznych sposobów dbania o uprawy i wiele innych zagadnień. Ogród mieści się w przestrzeni wokół Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz amfiteatru. Jest to wielofunkcyjna przestrzeń służąca do celów ekologicznych, dydaktycznych , rekreacji i odpoczynku. W ogrodzie dydaktycznym podsadzone zostały kolekcje roślin drzewiastych, krzewiastych oraz ozdobnych i sadowniczych ( ze starymi odmianami drzew owocowych). Posadzona została również kolekcja roślin użytkowych (gryka, zbożowe, len), których uprawy zaniechano w naszym regionie. Dzieci i młodzież oraz dorośli będą mieli możliwość uczestnictwa w praktycznych zajęciach terenowych.
• Wystawa na temat edukacji przyrodniczo-leśnej przygotowana przez Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, w tym gry i zabawy dla dzieci i młodzieży mające na celu nie tylko rozwijać wiedzę, ale również szerzyć empatię w stosunku do przyrody wśród najmłodszych. Zabawy i gry mają też uświadamiać zagrożenia, jakie wiążą się z nieumiejętnym korzystaniem z przyrody, jak również zwracać uwagę na przyrodę w ujęciu bardziej lokalnym, zgodnie z zasadą „swego nie znacie, cudze chwalicie”.
• Kiermasz ekologiczny zorganizowany przez lokalne Goła Gospodyń Wiejskich. To ekologiczny bazar, z mnóstwem przepysznych, zdrowych produktów kuchni regionalnej min. kuchnia ukraińska, polska przygotowywane na bazie produktów z własnego gospodarstwa którego korzystać będą wszyscy uczestnicy festiwalu. Podczas kiermaszu ekologicznego będzie można skosztować miodu, nalewki, przetworów z własnej spiżarni, chleby pieczone na zakwasie, kiełbasy, pierogi itp.
• Prace społeczno – użyteczne w okolicy amfiteatru i Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, których celem jest wykształcenie w młodzieży nawyku dbałości o ład i estetykę szkoły i jej najbliższego otoczenia oraz zdobycie umiejętności segregacji i składowania surowców wtórnych.
• Organizacja zawodów piłki plażowej o puchar festiwalu Ekołomyja.

 

P1011875W dniu 15 kwietnia 2019r. na specjalne zaproszenie Starosty Powiatu Bartoszyckiego- Pana Jana Zbigniewa Nadolnego przybyli do Starostwa nagrodzeni w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej oraz Dziennika Elbląskiego- Super Sołtysi z powiatu bartoszyckiego:

- Lech Hermanowicz, były sołtys sołectwa Stega Mała, 

- Andrzej Wierzbicki, sołtys Wojciech

- Tomasz Dudkiewicz, sołtys Bądzy

Wprawdzie Ogólnopolski Dzień Sołtysa już za nami, nigdy nie jest jednak za późno, aby okazać wdzięczność i szacunek sołtysom za ich pracę.

Spotkanie sołtysów z Panami Starostą i Vice Starostą miało także na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na rolę sołtysa na polskiej wsi.


Bycie sołtysem to przecież ciężki kawałek chleba wymagający siły i wytrwałości. Dzięki ich trudnej i żmudnej pracy wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, do realizacji marzeń i aspiracji wielu ludzi tam mieszkających. Zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, że wieś to dobre miejsce do życia, dające im siłę, charakter, ogromną radość i moc czerpaną z tradycji i polskiej kultury.
Super Sołtysi zostali nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego pamiątkowymi piórami oraz dyplomami. Dodatkowo Sołtys- Pan Lech Hermanowicz otrzymał z rąk Redaktora Gońca Bartoszyckiego statuetkę Super Sołtysa, której nie miał sposobności odebrać w Olsztynie podczas finałowej gali plebiscytu.
Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej i kameralnej atmosferze.

P1011823W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie podczas którego Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Pana Jana Zbigniewa Nadolnego- Starostę oraz Władysława Bogdanowicza- Vice-Starostę podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rolno- Gospodarczych ..AGROPORT’’, reprezentowanym przez Pana Rafała Banasiaka- Prezesa.
Celem współpracy pomiędzy stronami będzie promocja i wsparcie rodzimych źródeł białka oraz działalności ekologicznej w powiecie bartoszyckim.

Podpisanie listu intencyjnego ma przyczynić się do budowania strategii w zakresie promocji bezpieczeństwa oraz kreowania modelu bezpiecznego życia i bycia środowisk wiejskich.
Powiat bartoszycki jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem rolniczym, zaś gospodarstwa rolne są na bardzo wysokim poziomie.
Dzięki podjęciu wspólnych działań o charakterze promocyjno- informacyjnym z pewnością w perspektywie czasowej podniesie się dochodowość rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze hodowli roślin strączkowych.

Podczas spotkania obie strony porozumienia podkreśliły znaczącą rolę powiatu bartoszyckiego jako instytucji parasolowej, która powinna wspierać gminy wchodzące w skład powiatu w ich rozwoju gospodarczym.