Zakład Karny w Kamińsku jest w trakcie planowania budowy kolejnej hali. Będzie to drugi tego typu obiekt na terenie jednostki penitencjarnej. Jednostka dysponuje gruntem o powierzchni około 2350 m2, na którym planowana jest budowa hali produkcyjnej odpowiadającej wymaganiom przyszłego kontrahenta. Termin oddania do użytku obiektu został określony na 2022 rok. Przedsiębiorcy już teraz mogą zgłaszać się do Zakładu Karnego w Kamińsku w celu złożenia propozycji podjęcia współpracy w formie oferty zawierającej następujące informacje:

  1. Nazwa kontrahenta.
  2. Rodzaj planowanej produkcji na terenie jednostki.
  3. Deklarowana wielkość zatrudnienia osób pozbawionych wolności w hali produkcyjnej (w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych/pełne etaty).
  4. Wstępne informacje dotyczące potrzeb w zakresie parametrów hali produkcyjnej, tj powierzchnia i wysokość hali, wymagania dotyczące materiałów z jakich powinna być wykonana, specjalistyczne instalacje i urządzenia itp.
  5. Wymagania infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do prowadzenia działalności na terenie zakładu karnego, tj. moc elektroenergetyczna obiektu hali, przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazu, sieci ciepłowniczej, place manewrowe, windy i podnośniki itp.
  6. Informacja o negatywnych czynnikach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zakładu karnego, tj. hałas, opary gazów, produkacja elementów wielkogabarytowych, ruch pojazdów itp.
  7. Deklarowany okres zawarcia umowy na dzierżawę obiektu hali, zatrudnienie odpłatne osób pozbawionych wolności.
  8. Deklarowana wysokość czynszu za dzierżawę obiektu hali.
  9. Pozostałe informacje mogące mieć wpływ na ocenę złożonej oferty.

Oferty należy składać w Zakładzie Karnym w Kamińsku do dnia 20 maja 2019r. do godz. 14.00

krus bezplatne turnusy 2019Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Wniosek oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

P1011854Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach był miejscem darmowych badań, pokazów i nauki.

Biała sobota odbyła się 13 kwietnia 2019r.

Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Prelekcję o raku szyjki macicy przygotowała Iwona Pszczolowska ze Szpitala Powiatowego. Wykonywano badania USG piersi, cytologię bez limitu wieku, badanie krwi w kierunku PSA u mężczyzn oraz TSH u kobiet. Stowarzyszenie "Mali Wielcy Ratownicy" przygotowało pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorem wydarzenia był Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Starostwo Powiatowe w Bartoszycach oraz Fundacja na Rzecz Zdrowia.

 Zbigniew NadolnyGościem programu "Punkt Widzenia" w TVP3 Olsztyn i kwietnia br. był m.in. Starosta Bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny.
Tematem programu była polityka senioralna.

krzysztofjurgiel

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na spotkanie z Panem Posłem Krzysztofem Jurgielem, które odbędzie się 7 kwietnia 2019 r. (NIEDZIELA) o godz. 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach.

STAROSTA POWIATU BARTOSZYCKIEGO
Jan Zbigniew Nadolny